עובדות שוות פחות

שכרן של נשים בישראל נמוך באופן עקבי בכ- 33% משכרם של גברים. בעתירה של ארנה לין, ושדולת הנשים, בעקבות מקרה אפליית שכר שהתרחש ברשת הום סנטר, מוצגת טענה שיש צורך בכך שהמעביד לא יסתפק בהשלמת פערי השכר, אלא יפצה עובדת שקיבלה שכר נמוך מזה של עובד שביצע עבודה זהה. משמעות הצלחת העתירה מרחיקת לכת, באשר היא תאפשר למאות אלפי נשים - ובכללן עובדות מדינה - לתבוע פיצוי על אפליה שיטתית ומסיבית משכרן, ביחס לשכרם של גברים באותו תפקיד.... Read More