31-5481_a3(1) הקוראת בתמרים - רלה מזלי

הקוראת בכפות התמרים

ספרה של רלה מזלי "קוראת בתמרים" מייצר חיבורים מרתקים בין אקטיביזם, לכתיבה היוצאת מתוך חווית הגוף הנשי ומאפשרת לבחון סוגיות אוניברסאליות מתוך התבוננות אמיצה הפורטת לפרטי פרטים רגעים אישיים. ... Read More

אקדח על שולחן המטבח

לפני אי אלו שנים יצאתי עם רב סרן בתותחנים שלנוכח אי התלהבותי מהאפשרות שהעלה למסד בינינו את הקשר בחתונה, הפתיע אותי בכך שהוציא את האקדח שלו מהארון והציבו על שולחן המטבח כסוג של הפגנת כוח ואיום מרומז. נזכרתי בהתרחשות זאת כששמעתי על פרויקט "האקדח על שולחן המטבח" של "אשה לאשה". בארגון, מודעים לסכנה שנושא איתה […]... Read More