משמרות צניעות לחינוך גברים – הצעה אופרטיבית

"משמרות חינוך" לגברים מכים יהודים, לגברים מטרידים יהודים, ולגברים אלימים בני דת משה ישנו את פני החברה החרדית ויקדימו את בואה של הגאולה לעולם... Read More