הפורנוגרפיה של הכאב

מטרידות ומסוכנות יותר מתוכניות שיש באלימות והוולגריות הברורות שבהן הכרזת כוונות גלויה, הן תוכניות ריאליטי פסבדו רגישות שהאלימות הגלומה בהן מסוות היטב; התוכנית "בטבעת זו", משדרת פורנוגרפיה נפשית במסווה של תוכנית רגישה שמטרתה להטיב עם קהל הצופים, היא דוגמא לתוכנית מסוג זה, באופן בו היא מחנכת את הצופים להתענג על כאבו של הזולת. ... Read More