ליברלית בביתך, רב תרבותית בצאתך

האם בקריאה ליציאה כנגד דיכוי המתקיים בחסות חופש תרבות ופולחן של קבוצות מיעוט, אין אנו פועלות להשכחת מקומה של קבוצת הרוב כקבוצה שקופה שמסווה היטב את הדיכוי המגדרי שבה. דיון בתפיסה של רבינוביץ כנגד זו של אוקין במתח שבין רב תרבותיות לאוניברסליזם גורף.... Read More