מה רוצה האל?

ספרו החדש של יצחק בנימיני "צחוק אברהם" (רסלינג 2011) מציע פירוש תיאולוגי מרתק, ורדיקלי לספר בראשית דבר הבא לידי ביטוי בכמה וכמה דרכים. ראשית, האופן בו מוצג הכתוב במתכונת של טקסט מקראי, פרשנות צמודה והערות שוליים, מייצר חווית קריאה מעניינת המחברת בין טקסט מקראי קדום להגות עכשווית. שנית, הספר, שתחילתו בסיפור הבריאה וסופו בסיפור עקדת […]... Read More

מבט במראה פאלוצנטרית סדוקה

 כותרת ספרו של יצחק בנימיני, "מה רוצה הגבר", יוצרת פרפרזה לשאלה "מה רוצה האישה?" של פרויד, התוהה לגבי חוסר יכולתו של הגבר להבין את רצון האישה, מצד אחד, ומתכתבת עם שאלתה של סימון דה בובאר "מהי אישה?" מצד שני. שתי שאלות אלו מצביעות, בין השאר, על כך שבעולם שתרבותו גברית מיסודה, האישה נתפסה כתעלומה בלתי […]... Read More