בזכות העיניים היפות – המסלול המהיר של לפיד

שלא כמו סטודנטים שעמדו בקשיים ואתגרים כדי לסיים תואר ראשון ולהתחיל את השני ללפיד מוענק מסלול מקוצר. ב. מיכאל בתיק תקשורת על קידום לפיד לד"ר... Read More