כסף לבן

אם לרגע שכחנו או הדחקנו את מציאות החיים לפיה קרוב למחצית האוכלוסיה בישראל, נשים וגברים "מזרחים", אינם זוכים בייצוג הולם בחברה ובתרבות, הגיעו שטרות הכסף החדשים והדגימו מונופול סימבולי בייצוג מונוליתי המדיר מזרחים. ... Read More

תינוקות שישרדו סלקציה

האופן שבו חברה בוחרת להציג ולאפיין את התינוקות שלה יכול ללמד דבר מה על הפחדים, החרדות והתקוות שנושאת חברה זאת ביחס לעתיד. העובדה שרוב התינוקות בפרסומות ישראליות הינם בהירי עור אינה מנבאת טובות.... Read More

מרכז פרס לשלום (אבל לא מגדרי)

כותרת המפגש של מרכז פרס לשלום - "בין הקפאה להרחבה, בין פינוי ליישוב במדינה הפלסטינית - מה בעתיד ההתנחלויות?" - נשמעת עדכנית, אבל עד כמה אפשר להתרשם ברצינות ממרכז שמדיר מחצית מהאוכלוסיה?... Read More

המוסף הסקסיסטי של 7 ימים

הצפייה מעיתון יומי לכבוד בסיסי כלפי קוראיו אמורה להיות דבר של מובן מאליו, אלא שמתברר שבכל הנוגע לנשים, במערכת מוסף 7 ימים של ידיעות חושבים אחרת, כפי שניתן לראות מהמוסף המחפצן ונעדר הכבוד עם תמונת השער של מירי בוהדנה ההרה והמעורטלת למחצה.... Read More

נרי לבנה הקוזקית הנגזלת?

הבקשה למגישה מזרחית לתוכנית ים תיכונית מוצדקת בחברה שבה נשים מזרחיות הנן בחזקת נעלמות ממסך הטלוויזיה, רק חבל שנרי לבנה לא רואה את זה גם ככה.... Read More