אלימות גברית – השולחן השוויוני המדומה של ערוץ 2

האלימות שמפעיל הערוץ השני על הצופות והצופים שלו, פעם אחר פעם, היא אלימות של העדר. מצב זה, אותו מדגימה התוכנית "דיבור ישיר" מתבטא בייצוג חסר של הקול הנשי. תופעה אליה ניתן להתייחס גם כהדרה, או כהכחדה סימבולית כלפי נשים, המשמרת את מקומן בשוליים ומונעת מהן לקחת חלק שווה במרחב הציבורי אותו מייצרים אמצעי התקשורת.... Read More