מה רוצה האל?

ספרו החדש של יצחק בנימיני "צחוק אברהם" (רסלינג 2011) מציע פירוש תיאולוגי מרתק, ורדיקלי לספר בראשית דבר הבא לידי ביטוי בכמה וכמה דרכים. ראשית, האופן בו מוצג הכתוב במתכונת של טקסט מקראי, פרשנות צמודה והערות שוליים, מייצר חווית קריאה מעניינת המחברת בין טקסט מקראי קדום להגות עכשווית. שנית, הספר, שתחילתו בסיפור הבריאה וסופו בסיפור עקדת […]... Read More