ספנסר טוניק – המלך הוא עירום

למרות שיש הרואים את הגעתו של ספנסר טוניק לארץ כחגיגה, יש לשים לב שהתיעוד האנושי אותו הוא מייצר הוא טראומטי בעיקרו. הגוף אותו מצלם טוניק בצילומיו הקיבוציים הוא גוף צייתן. זהו גוף הנבלע במסה האנושית ונמזג לסצנה הצילומית באופן הפועל לבטל את מקומו כסוביקט. תחת זאת הוא הופך חלק מקולקטיב כנוע וא-מיני.... Read More