תכתיבי רזון

אנורקסיה היא אחד המדדים הברורים להשפעה ההרסנית של התרבות המערבית על נערות ונשים צעירות. המחלה, ש- 95% מהלוקות בה הן נשים, ושתוצאותיה הרות הגורל מסתכמות לעיתים במוות, משקפת תגובה לתכתיבי הרזון הבלתי אפשריים שמכתיב אידיאל היופי המערבי.   איולה: רזון בלתי אפשרי אלא שלאידיאל סוכנים נוספים, המבקשים לראות נשים "ילדיות" ומוחלשות. סוכנים שאין להם רווח […]... Read More