תמונה1

מגולגלות בתוך נייר עיתון – פרויקט צילומי הנשים המלבין של הארץ

הפרויקט הצילומי של מוסף הארץ ליום האישה אינו מעצמים נשים אלא מחליש אותן. החתירה להציג את הנשים באופן אוניברסאלי תוך ויתור על המאפיינים הייחודים לכל אחת מהנשים המרתקות המצולמות יוצרת השטחה ורידוד של המשתתפות בפרויקט. המחשבה הנואלת כי קיימת ישות שוויונית המסתתרת מאחורי כל אישה באשר היא אינה פועלת לחשיפתה של איזה שהיא אמת גנוזה. במקום זאת הפרויקט מנציח את כוחו של הגבר להקפיא את האישה. ... Read More