אודות הבלוג

הבלוג, במבט אנלוגי לא עלה כבלוג לרשת מקצף הגלים ולא נולד מהים. הרשימות בבלוג זה – שחלקם התפרסמו במקביל בספרים, כתבי עט, עיתונות כתובה ומגזינים אלקטרוניים, נכתבו על ידי מתוך הפוליטיקה של הזהויות, החוויות והמקומות מהם אני מגיעה.

בגלגולו הראשוני – עולם חדש נקימה הבלוג נולד באתר רשימות, בעידודם של ירדן לוינסקי ומתי שמואלוף. חלק מהרשימות המוקדמות בבלוג הן מורשת מאתר בננות, שבו הייתי מבקרת קולנוע המוכרת לאחדים בשם מירנדה לב.
הבלוג הפך עם השנים לרוח מזרחית עזה ושרד מספר שרתים בארץ ובחו"ל. בגלגול הנוכחי הוא מתאושש מפגיעה קשה של האקר שמחק את כל האתר כולל הגיבוי על השרת.

האתר כתוב מנקודת מבט אישית פמיניסטית חברתית ומכיל אוסף של מאמרים הבוחנים את המרחב הישראלי באספקטים של צדק חברתי, רב תרבותיות ושוויון.

עדכון לשנת 2015

לאחר אין סוף פריצות, של האקרים שכללו לבסוף מחיקה של האתר על כל תכנו – חזרתי לרשת בשם במבט אנלוגי.

עדכנון לשנת 2016

הצלחתי לשחזר חלק מהרשימות הישנות עד מרץ 2012, כולל הקטגוריות והתגובות ואני מקווה למצוא גם את אלו שנכתבו בהמשך הזמן או לעדכן אותן טיפין טיפין באופן ידני…

במבט רפלקסיבי, התהליך של שחזור האתר מוזר במקצת. באיזה שהוא מקום הרשימות שנמחקו נכתבו לפני שנים אחדות, ואין לי ספק שהשתניתי מאז. במקרים רבים לא הייתי כותבת על הדברים שכתבתי אז, ומן הסתם גם לא באותה הצורה.

מצד שני, שלא כמו בתקופה שלאחר מחיקת האתר, שבה לא עניין אותי להחיות שוב את התכנים המחוקים, אני מבינה עכשיו כי יש משהו מחזק בלקבל את מי שהייתי פעם, ולהבין שהיא זו שהובילה אותי למי שאני היום.

השארת תגובה