תזכורת לאסא כשר: הכל פוליטי

פרופ' אסא כשר הוא אדם מרשים ורב הישגים בתחומים רבים. יחד עם זאת הנחייתו שלא לדבר פוליטית במסגרת האקדמיה מקוממת, תמוהה ופוגעת בעיקרון האתי במקום לתרום לו.

האם יש משהו שאינו פוליטי?

בבסיס התפיסה הפמיניסטית ניצבות האמרות: האישי הוא הפוליטי והפוליטי הוא האישי. תפיסות אלו צמחו מתוך הגותה של קרול האנשי שכתבה "בעיות אישיות הן בעיות פוליטיות. אין בשלב זה פתרונות אישיים. יש רק פעולה קולקטיבית עבור פתרון קולקטיבי".

האם ניתן ללמד קורס על נושא כמו פמיניזם או פוסט-קולוניאליזם מבלי לדבר פוליטיקה? האם אפשר ליצור חשיבה מעמיקה ומשנת עולם ללא ההבנה של הפוליטיקה של יחסי הכוח? לא קיים ידע שאין בו היבט ונגיעה פוליטית. גם חקר ספרותי מעמיק או לחלופין חקר מדעי אינם נפרדים מחשיבה פוליטית. הידע אינו צומח מתוך עצמו בוואקום המנותק מיחסי הכוח, מהבניות תרבותיות ומהמתרחש בספירה החברתית.

אומנם, ישנם מעט טרחנים באקדמיה שאומרים את דעתם הפוליטית משל הייתה תורה מסיני ואינם משכנעים אף אחת או אחד בדרך. ישנם גם מרצות ומרצים רבים שאינם מדברים פוליטית והופכים את הידע שהם מעבירים לעקר במובנים רבים.
בניגוד אליהם, מרצות ומרצים מעולים מדברים פוליטית כי זו הדרך לעודד חשיבה ביקורתית ולקדם מחשבה ושיח. העיקרון הפוליטי של פירוק יחסי הכוח וניתוח המנגנונים השולטים הכרחי לעיקרון הדמוקרטי, וליכולת לגבש דעה עצמאית וחשיבה בעלת ערך.
רק כך נוצק נדבך חשוב בחברה האזרחית.

פועלות ברשת מקדישה לפיכך לפרופ' כשר את שירה של ויסלבה שימבורסקה בתקווה שיערוך מחדש את הקוד המאוד פוליטי שכתב.

הכל פוליטי

ויסלבה שימבורסקה

אנחנו ילדי התקופה,
התקופה היא פוליטית.

כל המעשים היומיומיים
או הליליים שלך, שלנו, שלכם
הם מעשים פוליטיים.

תרצה או לא תרצה,
לגנים שלך עבר פוליטי,
לעור גוון פוליטי,
לעיניים היבט פוליטי.

כך או אחרת
לכל דבריך הדהוד,
לכל שתיקותך ההשתמעות
פוליטים.

אף בלכתך בסבך היער
אתה צועד צעדים פוליטיים
על קרקע פוליטית.

גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים,
ובמרומים מאיר ירח,
זה מכבר לא-ירחי,
להיות או להיות, זו השאלה.
איזו שאלה, חביבי, השב בהקלה.
שאלה פוליטית.

אינך חייב להיות בן אנוש
כדי להיות בעל משמעות פוליטית.
די בכך שתהיה נפט גולמי,
מספוא מרוכז, חומר גלם ממוחזר.

או אף שולחן ישיבות, שעל צורתו
התווכחו חודשים ארוכים:
מסביב לאיזה שולחן יש לשאת-לתת
על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע.

בינתיים אנשים נהרגו,
חיות גוועו,
בתים עלו בלהבות.
ושדות צמחו פרא
כמו בתקופות קדם,
פחות פוליטיות.

כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי
אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי
אתה פוליטי, אני פוליטי
איך אני רוצה שלא יהיה פוליטי
גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי
אתה פוליטי, אני פוליטי

 

ניתן לומר שכאשר מבקשים מאיתנו להשאיר את הפוליטי בחוץ, למעשה מבקשים מאיתנו להשאיר את עצמנו בחוץ.

השארת תגובה