מכתב פתוח לוועדה לזכויות הילד בישראל

תיקון חברתי מתחולל גם באמצעות תיקון לשוני

קשה לצפות שילדות תפתחנה תודעה של שוויון כאשר ועדת הכנסת העוסקת בזכויותיהן מוכתרת בכותרת המתייחסת ל"זכויות הילד" מבלי לכלול בשמה פניה גם לילדות. להלן העתק של מכתב שפרופ' שולמית אלמוג מאוניברסיטת חיפה ואני ניסחנו ושלחנו לוועדה לזכויות הילד, בבקשה שיכלול גם ילדות. בינתיים טרם קיבלנו כל תשובה או אפילו אישור על קבלת המיילים. על המכתב חתומים גם פעילי ופעילות ציבור ושורה של ארגונים חברתיים. רעיונות לקידום תשובה ופעולה מהוועדה יתקבלו בשמחה. בינתיים, ניתן לתמוך ברעיון באמצעות הצטרפות לחתימה.

לכבוד
ח"כ יפעת שאשא ביטון
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
כנסת ישראל
ירושלים

לחברת הכנסת שאשא ביטון ולחברי וחברות הוועדה שלום רב,

הנדון : הצעה לשינוי שם הוועדה בשם נטול מטען מגדרי המקדם שוויון בין ילדות וילדים

להווי ידוע כי הוועדה המיוחדת לזכויות הילד קמה ברוח האמנה הבינלאומית לזכויות ילדים וילדות שנתקבלה על ידי האו"ם בספטמבר 1990. בשעה שניתן לברך על המגמה להגן על ילדות וילדים ולקדם את מעמדן/ם בישראל, בדומה למדינות נוספות בעולם, ברצוננו להצביע על כשל המוטמע בשם הוועדה, המתבטא בהדרתן של ילדות משם הוועדה שבנדון. לפיכך, אנו פונות אליך ואל חברי הוועדה לתקן כשל זה ולפעול לקידום התייחסות שוויונית לבנות ולבנים באמצעות שינוי שם הוועדה.

אכן, כלל דקדוקי קובע כי על נשים וילדות לראות עצמן ככלולות כאשר נעשה שימוש בשם תואר ועצם גברי. לתפיסתנו, מדובר בכלל אנכרוניסטי המנוגד למגמה הרווחת לעשות שימוש בכל אימת שהדבר נדרש בלשון נטולת מטען מגדרי, המתייחסת במפורש גם לילדות, נערות ונשים.

הסיבות המוסריות, החינוכיות והמעשיות לחשיבות השימוש בשפה נטולת מטען מגדרי נדונו בהרחבה בספרות המחקרית במהלך העשורים האחרונים. סיבות אלה מקבלות משנה תוקף כאשר מדובר בילדות ובילדים.

היכולת להעניק שם מתוארת כמתנה אנושית ייחודית כבר בפתיחת ספר בראשית. בכוחה של שפה להשפיע על התודעה האישית והקולקטיבית ועל האופן בו נחווית המציאות. בכל הקשור לזכויות ילדים וילדות, יש חשיבות ראשונה במעלה למתן שם המקדם שוויון, ולהימנעות מהמשגה המהדהדת אי שוויון בין שני המינים. כיצד ניתן לצפות שילדות יפתחו תודעה של שוויון כאשר ועדת הכנסת העוסקת בזכויותיהן מוכתרת בכותרת המתייחסת ל"זכויות הילד"?

מדובר בכשל שקל עד מאד לתקנו. הנה כמה אפשרויות:

  • הועדה המיוחדת לזכויות הילדה והילד
  • הועדה המיוחדת לזכויות הילדות והילדים
  • הועדה המיוחדת לזכויות ילדים/ות

לתפיסתנו, גם אם יש בהוספת המילה "ילדה" או "ילדות" סרבול לשוני מסוים, זהו מחיר פעוט ביחס לתמורה שתתקבל – סימון הוועדה כגוף המחויב ליעד של שוויון בין ילדים וילדות.

נשמח לראות פעולה לקידום שינוי זה, לצד פעולה לפעול לקידום תיקונים ברוח דומה, בכל הנוגע לשמות של מוסדות, ארגונים, מועצות וכד' ששמותיהם העכשוויים נושאים מטען מגדרי.

נודה מאד לתשובתך בעניין,

פרופ' שולמית אלמוג,    ד"ר שלומית ליר

מצטרפות ומצטרפים לבקשה:

ד"ר נויה רימלט, מנהלת משותפת המרכז למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

ד"ר אביגיל מור, ראש התכנית ללימודי מגדר, המכללה האקדמית תל חי

ד"ר ישראלה בן אשר , יו"ר הוועדה למעמד האישה בהסתדרות

פרופ' דפנה הקר, המחלקה למשפטים והמחלקה ללימודי נשים אוניברסיטת ת"א

שירי לוינס

אביב יהלום – ארגון סרט לבן, (אסל"י)

ד״ר הילי מודריק אבן חן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ריטה חייקין, עו"ד, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי, חיפה

יהודית סידיקמן, מנכ"לית עמותת אל הלב

אשכר אלדן כהן

עו"ד ענת טהון אשכנזי, מנכ"לית איתך (מעכי) משפטניות למען צדק חברתי

איתך (מעכי) משפטניות למען צדק חברתי

ד"ר גנאן פראג פלאח, ראשת מחלקת מיגדר במכללה הערבית בחיפה

ד"ר עינת לחובר, בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

ועדת ההיגוי של הפורום הפמיניסטי במכללת ספיר

עו"ד גל אמיר

יעל בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית וחברת מועצת העיר תל אביב יפו

חמוטל גורי, מנכ"לית קרן דפנה

פרופ' רות הלפרין –קדרי

ד"ר גלית שאול, מנכ"לית מרכז רקמן

העתקים:

  • יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין
  • חברי/ות הוועדה: ח"כ קארין אלהרר, ח"כ יוסף ג`בארין, ח"כ יגאל גואטה, ח"כ מרדכי יוגב, ח"כ אורי מקלב, ח"כ איילת נחמיאס ורבין, ח"כ חמד עמאר, ח"כ יואב קיש  
  • עו"ד איל ינון, היועץ המשפטי לכנסת

מצורף לינק לראיון של פרופסור שולמית אלמוג ושלי עם טלי לאור ברשת ב'
בערך מהדקה 21:45 http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=2070271

השארת תגובה