הדרת? תשלם

על שולחן הכנסת עומדת להיות מוגשת בעוד חודשיים וחצי, מיד לאחר  מסקנות הצוות הבין- משרדי של השרה לימור לבנת, הצעת תיקון לחוק העונשין של חבר הכנסת בוזי הרצוג לפיה הדרה של נשים במרחב הציבורי תגרור קנס ואף מאסר.

על פי התיקון המוצע, לפרק העוסק ב"פגיעות בסדרי המשטר והחברה", יתווסף "איסור הדרת נשים במרחב הציבורי".

עיקרי האיסור הם שכל הפועל או המורה על הדרת נשים מהמרחב הציבורי דינו מאסר 5 שנים וקנס 300,000 ₪.

בדברי ההסבר לתיקון החוק מצוין כי

"המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל הושתת מאז קום המדינה על סטטוס-קוו עדין בין זכות ציבור הנשים לשוויון זכויות מלא לבין הרגישות למסורת ישראל. ואולם בשעה שחל שיפור אדיר בנוכחותן וחלקן של נשים במרחב הציבורי הבינלאומי ובמדינות דמוקרטיות אחרות, בישראל מתגברת דווקא המגמה ההפוכה, ומקומן של הנשים במרחב הציבורי הולך ומצטמצם תוך פגיעה קשה בעקרון השוויון עליו מושתת המשטר הדמוקרטי. פעולות המדירות נשים מהמרחב הציבורי ניכרות בכל מקום: איסור שירת נשים בפרהסיה, איסור הופעת פני נשים בפרסומות, הפרדת נשים בתחבורה ציבורית, הפרדת נשים על מדרכות, הדרתן ממערך השיפוט בדיני משפחה ואפלייתן בקבלה לתפקידים ציבורים כחלקן באוכלוסיה ומתוך טעם הרואה בנוכחותן הציבורית פגם מוסרי. מטרת תיקון החוק הינה לעצור את המגמה המתרחבת של הדרת נשים והשוואת זכותן לקחת חלק שווה ומלא בבניין הארץ והחברה."

מה חבל שההצעה שהיתה אמורה להיות מוגשת לפני שבועיים וחצי נדחתה. יש לקוות שדחייה זאת אינה עוד פעולת סרק והסחת הדעת ממה שלא נעשה מזה שנים – פעולה אמיצה וחד משמעית למיגור ההדרה, בכל אצטלה שהיא מגיעה. שכן חשוב לציין שהמגזר החרדי אינו היחיד שמדיר נשים וההדרה מתקיימת באופן נסתר אך גלוי וניכר גם באינסטנציות חילוניות, שהתקשורת היא הבולטת שבהם.

הכללה בשם החוק

לעיתים, אך לא תמיד, החוק הוא נתיב המאפשר יצירת מציאות אחרת. דוגמא לכך ניתן למצוא בהחלטה חשובה של בג"צ, בראשות השופט אליקים רובינשטיין והרכב השופטים סאלים ג'ובראן וניל הנדל, שהבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי לא יאפשר מצב בו לא מכהנת אף אישה כנציגה בוועדה למינוי דיינים, ובוועדות מינויים אחרות.

מי שפעלו כנגד המצב הקיים במקרה זה היו נשות התנועה הדתית לאומית – "אמונה" שהגישו עתירה באמצעות עו"ד פנחס מעוז. העותרות טענו כי לא רק שיש פגם ועיוות בוועדה למינוי דיינים ללא ייצוג של נשים, אלא שמדובר בהפרה של חוק שוויון זכויות ונורמות מקובלות ותקינות בחברה ובמדינה.  בתגובה השופטים הציעו חקיקה מיידית שתקבע שתתווסף לפחות אישה אחת לוועדה, ושהוועדה למינוי דיינים לא תוכל להתכנס עד לבירור נוסף של הנושא.

במקביל, הצעת החוק שמבקשת לשריין שני מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים עברה ב- 29/1/12 את וועדת השרים לחקיקה, כאשר רק שרי ש"ס התנגדו להצעה. כעת יש לקוות שבעידוד בג"צ, ההצעה תעבור גם בכנסת ותייצר תקדים חיובי לתיקון החוק שמקדם הרצוג.


 

 

2 thoughts on “הדרת? תשלם

השארת תגובה