מה שכח המאבק החברתי בדרך

אחת השאלות המרכזיות לאחר הפגנת המיליון עוסקת באופן בו ניתן להמיר את כוח ההמון לשינוי חקיקתי של ממש. בנושא זה בדיוק עוסקת  תוכנית חדשה בשם "ממחאה למאבק אזרחי יוצאים לדרך חדשה" שנכתבה ביוזמתו של יגאל רמבם, ממנהיגי מחאת האוהלים, וחתומה על ידי מי שמגדירים את עצמם אזרחים שיעשו כל מה שצריך  כדי שיהיה כאן אחרת.

בפתיח התוכנית מופיע ציטוט ממגילת העצמאות:

"מדינת ישראל…

תשקוד על פיתוח הארץ

לטובת כל תושביה;

תהה מושתתת על יסודות

החירות, הצדק והשלום…

תקיים שוויון זכויות חברתי…"

אלא שדווקא ציטוט חשוב זה – שאכן כפי שנטען במסמך ובצדק, אינו עומד עדיין במבחן המציאות – מעלה תהיות בגלל באופן בו הוא נקטע באמצע, ומחסיר את ההתחייבות המדינה לקיים "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". כלומר, הצורך לשמר את השוויון בין קבוצות אוכלוסיה שונות על רקע דתי, אתני ומגדרי נעדר מהמסמך. – מצב שיש לפעול לתיקונו, בהתאם להצעות קונקרטיות המופיעות בסוף הרשימה.

בשעה שהבקשה לייצר סולידריות חברתית המצויה בבסיס המסמך – הכולל הצהרת כוונות, יעדים, תוכנית פעולה ומפת דרכים לחברה טובה – חשובה והכרחית באשר היא מהווה אבן יסוד לכינונה של חברה מתוקנת שפניה לשלום, כל עוד קיימת התעלמות מהצורך הדחוף לתקן את האופנים בהם המדינה מייצרת אפליה על רקע דת, גזע ומין מסמך זה אינו שלם, ואינו יכול להביא לתיקון מלא הנדרש בחברה בישראל.

במקום זאת, הגזענות המובנית, הבאה לידי ביטוי למשל ביחס לילדים אתיופיים ולבנות מזרחיות במערכת החינוך החרדית, נותרת טאבו, ואינה מהווה חלק מסדר היום החדש שמבקשים כותבי (וכותבות?) המסמך לכונן, וכך גם הנושא המגדרי. לא יתכן שבשם סולידריות חברתית ורצון לאיחוד שורות נתעלם מכך שבמצב הנוכחי המרחב ציבורי בישראל דורסני כלפי נשים, דבר בא לידי ביטוי בשלטי חוצות מחפצנים, שפה גברית וכוחנית, הדרה נשית ממוקדי הכוח, אלימות כלפי נשים ועוד. כאשר המסמך לא מתייחס למצב זה הוא במידה רבה מותיר מחצית מהאוכלוסיה מחוץ לפעילות החברתית שהוא מבקש לכונן.

מלבד זאת, מדובר במסמך חשוב, המבקש לייצר אג'נדה חברתית חדשה בין השאר באמצעות דיור בר השגה שיפוץ ושדרוג דירות בדיור הציבורי, מימוש חוק חינוך חינם מגיל שלוש והפעלת יום לימודים ארוך, הגברת הרגולציה נגד קרטלים ומונופלים וחיסול הרכזיות במשק, העלאת שכר המינימום יעלה לרמה של לא פחות מ 65%- מהשכר הממוצע במשק, כבחינה של הבטחות ממשלות ישראל – שלא מומשו – לישובי הפריפריה,  השלמות ותיקונים בחוק פנסיה חובה, הגדלת תקציבי סל הבריאות בהתאם לגידול הטבעי של אוכלוסיית הזכאים, חלוקה צודקת של נטל המס,  השלמת החקיקה שתבטיח כי כל הכנסות המדינה מאוצרות הטבע יופנו למען הציבור הרחב,  תופסק הפרטה של שירותי רווחה, חינוך, בריאות וסיעוד ועוד ועוד.

להלן דוגמא קצרה לשלוש רובריקות חסרות וכמובן שיש יותר…

שוויון בין המינים

 * שכרן של נשים ישווה לשכרם של גברים  * המדינה תעודד באמצעות תקציב ייצוג שווה לנשים ולגברים במפלגות  * פרסומים רשמיים של המדינה יעשו בלשון נייטרלית או בגוף שלישי רבים * החוק כנגד פרסומות פוגעניות, לרבות מודעות מין על מכוניות ייאכף במלוא החומרה  * המדינה תפעל למיגור סחר בנשים  * תוכניות נגד אלימות תופעלנה החל מגיל הגן  * יקודמו תוכניות לסגירת פערים מגדריים במצב הבריאות ותקודם פריסת שרותי הבריאות באופן שוויוני גם בישובי פריפריה ואזורים מוחלשים *

רב תרבותיות

 * מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי המדינה לא יוכלו לייצר הפרדה על רקע אתני  * המדינה תיזום ותקצב מוסדות לימוד חרדיים ברמה גבוה לנערות מזרחיות   * משרד החינוך יפעל לקידום פלורליזם ורב-תרבותיות  * הקצאת משאבים ציבוריים בתחום יצירת התרבות בישראל תעשה באופן שוויוני בהתאם לתפיסה רב תרבותית   * תכני לימוד המקבעים סטריאוטיפים יוצאו מתוכנית הלימודים  * חינוך המטפח למען ערכים של שוויון  מגדרי, לאומי ואתני  * המדינה תתקצב ישובים ערביים באופן שוויוני לאלו היהודים

מגדר ודת

 * המדינה תאסור על הפרדה בין נשים לגברים במרחבים ציבוריים, כגון אוטובוסים, השייכים לכלל  * המדינה תיזום דיאלוג עם פוסקי הלכה כדי לפעול לפרשנות מאפשרת לפסק ההלכה "קול באישה ערווה"    * המדינה תתייחס בחוסר סלחנות לכל גילוי פוגעני בנשים על רקע דתי  * המדינה והמשטרה יפעלו ויתערבו למיגור תופעת רצח נשים על רקע כבוד המשפחה  *

 יש לקוות שחלקים חסרים אלו ימצאו את דרכם למסמך ומכאן לסדר היום החברתי החדש

2 thoughts on “מה שכח המאבק החברתי בדרך

  1. ואיפה איסור האפליה על רקע לאום? איפה חיסולה של אפליית הערבים הממאירה? האם אישה מזרחית לא יכולה לדרוש חיסול כל אפליה? איפה הפסת המאבק הממוסד באזרחיות המדינה הערבים, למשל בנגב, אבל לא רק בנגב?

  2. מסכימה איתך, כפי שציינתי כתבתי בקווים כלליים, ומתוך היענות לרצון לתת מקום לשיח חברתי שאינו עוסק במדיני.

השארת תגובה