ההיה העקוב למישור – כלכלת הנתינה

כבר ממבט ראשון "דרך אם" – הספר החדש והמרגש אותו ערכה ד"ר אראלה שדמי מעלה שאלות רבות לדיון, גם בהקשרים פמיניסטיים וגם בהקשרים חברתיים, נרחבים יותר. הספר משרטט תפיסה חדשנית הלוקחת את הנתינה האימהית – זו שאינה מתוגמלת ונתפסת כמובן מאליו – מתוך בחינה כיצד ניתן להרחיב אותה ולהפוך אותה למודל כלכלי, חברתי – המאפשר לחיים קהילתיים פורים והדדיים לפרוח.book_833_big

מבחינה פמיניסטית מדובר בסוג של הפיכת מבט בכל הקשור למורשת שהשתיתו שלושת הגלים השונים של התנועה לשוויון האישה: התייחסות אחרת לתפיסות שעלו בגל הראשון של הפמיניזם שהצביע על האמהות ועל החיים בבית כמדכדכים, שקופים ובלתי מתגמלים – זאת מתוך בחירה בנתינה שמגלמת מלאכת האמהות כמצע חברתי מוביל; שינוי מהותי בדרך חיים שהינו הרבה מעבר לחתירה לעבר חקיקה שוויונית המאפיינת את הגל השני של הפמיניזם וסוג של חיבור מעניין בין נשים מקבוצות אוכלוסייה שונות מתוך התייחסות מאחדת לנתינה הנמצאת במרכז מלאכת האמהות באופן המציע מצע משותף המאתגר את הגל השלישי של הפמיניזם.

כאמור, השאלות שמעלה הספר הן רבות. החל מעד כמה סוג של שינוי חברתי כגון זה אפשרי ומהם הדרכים להוביל אותו, והמשך במשמעות המעשה והאמירה הפוליטית בחברה המבוססת על נתינה.

מקווה להתייחס לספר ביתר הרחבה לאחר עיון מעמיק בו.
הספר יצא בהוצאת רסלינג, 2015.

 

השארת תגובה