אלימות גברית – השולחן השוויוני המדומה של ערוץ 2

האלימות שמפעיל הערוץ השני על הצופות והצופים שלו, פעם אחר פעם, היא אלימות של העדר. מצב זה, אותו מדגימה התוכנית "דיבור ישיר" מתבטא בייצוג חסר של הקול הנשי. תופעה אליה ניתן להתייחס גם כהדרה, או כהכחדה סימבולית כלפי נשים, המשמרת את מקומן בשוליים ומונעת מהן לקחת חלק שווה במרחב הציבורי אותו מייצרים אמצעי התקשורת.... Read More

הפורנוגרפיה של הכאב

מטרידות ומסוכנות יותר מתוכניות שיש באלימות והוולגריות הברורות שבהן הכרזת כוונות גלויה, הן תוכניות ריאליטי פסבדו רגישות שהאלימות הגלומה בהן מסוות היטב; התוכנית "בטבעת זו", משדרת פורנוגרפיה נפשית במסווה של תוכנית רגישה שמטרתה להטיב עם קהל הצופים, היא דוגמא לתוכנית מסוג זה, באופן בו היא מחנכת את הצופים להתענג על כאבו של הזולת. ... Read More