הצעת חוק פניה בלשון המכבדת את שני המינים – גרסת בטא

במציאות החיים היום, פניות כלליות בלשון העברית מדירות נשים מייצוג במרחב השיח: "הרשם", "סע לאט", "צור קשר" וכדומה. מצב זה אינו כורח מציאות ואפשר לשנותו: כפי שהצעת חוק לפניה מכבדת את שני המינים מציעה לעשות.... Read More

רוח ג'דידה, רוח חדשה

מכתב פתוח של בנות ובני יוצאי ארצות ערב והאיסלאם בישראל, לבנות ובני דורנו במזרח התיכון ובצפון אפריקה – קריאה לדיאלוג... Read More

כסף לבן

אם לרגע שכחנו או הדחקנו את מציאות החיים לפיה קרוב למחצית האוכלוסיה בישראל, נשים וגברים "מזרחים", אינם זוכים בייצוג הולם בחברה ובתרבות, הגיעו שטרות הכסף החדשים והדגימו מונופול סימבולי בייצוג מונוליתי המדיר מזרחים. ... Read More

אומרים לא לקמפיין רצח האופי שנעשה לנעמי חזן

פועלה המסוכן של תנועת אם תרצו כנגד השמאל הישראלי משולה לרצון אווילי לפגוע ברגל שמאל, מאחר והיא אינה פועלות באופן זהה לימין; זאת מבלי להבין שהניגוד והשוני מהותיים ליכולת העמידה האיתנה של אדם, לא כל שכן עם, על הקרקע. במילים אחרות, הקמפיין המיותר כנגד השמאל מסכן לא רק את השמאל אלא גם את הימין ובעצם את עתיד המדינה כולה. מדינה דמוקרטית היא מדינה שיש בה זכות דיבור ודעה. זכות זאת חשובה ביותר לגיבוש תפיסת עולם ולפעולה ראויה. אלא שהדיכוטומיה המדומה שמייצרת תנועה זאת בין טובים ורעים, ראויים ובלתי ראויים, מייצרת שנאה, שאת מחירה שלמנו כעם בעבר. ... Read More

דמעות של ילד גזזת

המאמר, "לא רק בישראל" של ליאור פרידמן משתמש באופן מגמתי באצטלה מדעית על מנת לערער על הלגיטימיות של קולות המחאה של יוצאי ארצות האסלאם שבגרו ונלחמו נגד העוול שנגרם להם בהקרנות שספגו. הלקונה המחקרית מתבטאת בכך כי בשונה ממה שהתרחש בעולם - בישראל התקיימה מובחנות וסלקטיביות מעמדית ואתנית של ילדים שעברו הקרנות גזזת. ... Read More