Personal_is_Political_Pink_1024x1024 Personal+is+Political FullSizeRender (1)

תזכורת לאסא כשר: הכל פוליטי

אסא כשר הוא אדם מרשים ורב הישגים בתחומים רבים. יחד עם זאת הבקשה שלו שלא לדבר פוליטית במסגרת האקדמיה תמוהה מעוררת תרעומת ופוגעת בעיקרון האתי במקום לתרום לו. ... Read More
תמונה1 coverlhearetz

הישבן השחור החשוף במוסף הארץ

מבט לבן ישבן שחור את הפוסט הזה התכוונתי לכתוב כבר לפני שבוע, בתאריך ה-16/12/16, כאשר פגשתי לראשונה על על שער מוסף הארץ תמונה של הצלם פבל וולברג שבמרכזה בן שבט סורמה עירום אוחז מטה גדול, מצולם עם גבו לצלם וישבנו החשוף ניצב במרכז הפריים. למרות שאין ביכולתי כעת להעמיק ולנתח את הכתבה המצולמת ואת הטקסט הנלווה אליה, […]... Read More

נשים ובטחון לאומי בכנס הרצליה

במהלך השנים האליטיזם שנקשר לכנס הרצליה הפך אותו מוקד לביקורת מצד ארגונים ופעילים חברתיים; כאשר אחת הטרוניות העיקריות והחוזרות נגעה בחסרון הבולט של קבוצות מיעוט, ובהיעדרן הכמעט אבסולוטי של נשים מרשימת הדוברים. בכנס האחרון היתה נוכחות נשית מוגברת יחסית והיה מעניין להקשיב למה שהיה להן להגיד... Read More

ליברלית בביתך, רב תרבותית בצאתך

האם בקריאה ליציאה כנגד דיכוי המתקיים בחסות חופש תרבות ופולחן של קבוצות מיעוט, אין אנו פועלות להשכחת מקומה של קבוצת הרוב כקבוצה שקופה שמסווה היטב את הדיכוי המגדרי שבה. דיון בתפיסה של רבינוביץ כנגד זו של אוקין במתח שבין רב תרבותיות לאוניברסליזם גורף.... Read More

מצב חירום כברירת מחדל

יצא לכן פעם להתקשר למספר חירום? מקווה שלא היה צורך בכך. אבל גם אם לא, הידיעה שיש מספר טלפון כזה לתקופות משבר וקושי, מהווה גלגל הצלה. הצעת חוק חשובה תאפשר להטמיע את מספרי מרכזי סיוע לתקיפה מינית בניידים.... Read More

בזכות העיניים היפות – המסלול המהיר של לפיד

שלא כמו סטודנטים שעמדו בקשיים ואתגרים כדי לסיים תואר ראשון ולהתחיל את השני ללפיד מוענק מסלול מקוצר. ב. מיכאל בתיק תקשורת על קידום לפיד לד"ר... Read More

החוק להפללת לקוחות עבר בקריאה טרומית

צעד קטן אך חשוב בדרך לחברה המקדמת כבוד ושוויון בין המינים התרחש כאשר ועדת השרים לענייני חקיקה העבירה את החוק להפללת לקוחות בקריאה טרומית... Read More

המרוץ למיליון – תחרות מול אחווה

 בדומה למשחקים דוגמת "מונופול" ששמם מעיד על הנרטיב הקפיטליסטי שהם מקדמים, שמה של סדרת הטלוויזיה עטורת הרייטינג, "המרוץ למיליון", מעיד היטב על המקום ממנו היא באה. פמפום חלום העושר האגדי מתבטא לא רק בעידוד צוותי המשתתפים להתחרות אלו באלו במילוי משימות קשות למען חופן דולרים הגון, אלא בלט במיוחד בפרקי הסיום, שצולמו בסינגפור ושובצו במכוניות […]... Read More

הדרת? תשלם

הצלחתן של נשות אמונה בבגצ בתביעה למנות נשים בוועדה למינוי דיינים, מלמד שהחוק והמשפט יכולים להתוות דרך. יש לקוות לפיכך שהצעת תיקון לחוק העונשין של חבר הכנסת בוזי הרצוג - "איסור הדרת נשים במרחב הציבורי" - לפיה הדרה של נשים במרחב הציבורי תגרור קנס ואף מאסר תתקבל.... Read More