שלומית ליר

משק פרפרהנפש: הזמן הזורם המפזז ברגליו, על פני שנים, חולפות, הדוהר, על פני אלומות של אור ופז -- ייעצר לפתע עת פרפרהנפש יחוש מספיק בטוח להגיח מכסות הגולם בה נעטף.

מה באתר