מרץ. 13.

במקום רשימה ראשונה

הבלוג "רוח מזרחית עזה" נפרץ וכל התוכן שבו הוכחד. שלבי השיקום ייקחו זמן. במידה ויש רשימה חשובה לכם ניתן לפנות אלי ואבדוק מה אפשר לעשות.